menu

informačný systém pre golfové kluby

GolferIS informačný systém golfový klub CRM jamkovka match play eklektik

GolferIS

DPO

Poverenec pre golfový klub - Služby povereníka (DPO

Golfový klub pracujúce s databázou osôb mladších ako 16 rokov majú povinnosť od 25. mája 2018 vymenovať pre chod svojej organizácie poverenca pre ochranu osobných údajov. Ak nesplní túto novú povinnosť, poruší predpisy na ochranu osobných údajov a vystaví sa riziku postihu zo strany Úradu pre ochranu osobných údajov.

V rámci výkonu funkcie povereníka vám ponúkame tieto služby:

 • Vstupná analýza - dátový audit
 • Priebežné poskytovanie informácií k ochrane osobných údajov (osobné schôdzka, e-mail, webový portál, telefón)
 • Odborné konzultácie a poradenstvo
 • Monitoring spracovanie osobných údajov
 • Vybavovanie žiadostí dotknutých osôb a komunikácia s nimi
 • Revízia, úprava, spíšu a aktualizácie právnych dokumentov
 • Zabezpečenie komunikácie s Úradom pre ochranu osobných údajov
 • Vypracovanie posudku pre Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov
 • Vyhodnotenie procesov zaobchádzanie s údajmi a návrh následných opatrení
 • Zvyšovanie povedomia a odbornej prípravy zamestnancov v oblasti ochrany osobných údajov
 • Analýza už uzatvorených zmlúv
 • Ďalšie úlohy spojené s dodržiavaním predpisov na ochranu osobných údajov
  spolupráca
 

Základné informácie

Informačný systém pre golfové kluby je moderný a intuitívne. Umožňuje viesť agendu členov klubu, ich členské poplatky a históriu komunikácie s členmi. Ďalšie funkcie sú športové. Graficky prehľadná jamkovka (Match Play), ktorá je jednoducho prezentovatelná na webových stránkach klubu a čím ďalej obľúbenejšie eklektik. Tento formát hry upúta opakovane hráča na HCP dni alebo iné turnaje, kde je nasadený eklektik. Výsledkové listiny celoročných tour je tiež možné prezentovať s využitím informačného systému na webe klubu v prehľadnej forme.

Silnou časťou systému je personalizovaný emailing, ktorý Vám umožní informovať členov Vášho klubu len o informáciách, ktoré sú určené iba pre nich s možnosti kompletnej histórie komunikácie sa členom na úrovni e-mailov alebo SMS správ. Prehľadné ukážky personalizovaných newsletterov, SMS alebo narodeninových priania si môžete pozrieť v grafických náhľadoch systéme.

V novej verzii pre rok 2018 pripravujeme kompletné úpravy pre zladenie s vyhláškou Európskej únie - GDPR (General Data Protection Regulation).

 

Funkcie systému

ikona

Dostupnosť odkiaľkoľvek

Informačný systém je dostupný na všetkých mobilných zariadeniach ako sú tablety, počítače či notebooky

ikona

Prehľadná databáza členov

Automaticky importovaná niekoľkokrát denne členská databázy Vášho golfového klubu z SKGA aj SKGA

ikona

Kompletné zabezpečenie dát

Zabezpečená komunikácia s informačným systémom šifrovacím certifikátom SSL

ikona

Ekonomické prehľady

Prehľadné grafy a tabuľky úhrad členských poplatkov a ostatných platieb členov

ikona

On-line prihláška do klubu

Externé webové stránky on-line prihlášky pre nových členov Vášho klubu

ikona

Prianie k narodeninám

Automatické zasielanie narodeninového e-mailu členom klubu

ikona

Kontakty v smartfóne

Prepojenie Vášho chytrého telefónu s databázou kontaktov členov klubu

ikona

Mailing a SMS

Zasielajte personalizované e-maily a SMS správy členom klubu jednoducho a s kompletnou históriou

ikona

Novinky pre návštevníkov webu

Umiestnite si na web formulár pre jednoduché prihlásenie k odberu noviniek

ikona

Jamkovka

Urobte si zaujímavejšie klubovú jamkovku o grafický výstup výsledkov na Váš klubový web

ikona

Eklektik

Priveďte väčšie množstvo hráčov na HCP dni za pomoci celosezónního eklektik

ikona

Výsledkové listiny

Dostaňte na web priebežné výsledky golfových TOUR ihneď po zapísaní poslednej score kart 

GDPR

General Data Protection Regulation

Prinášame vám základné informácie ohľadom nového nariadenia Európskej únie, ktoré nadobudne účinnosť 25. mája 2018.

GDPR je skratka pre anglický názov General Data Protection Regulation alebo ak Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov.

Jedná sa o nový právny predpis Európskej únie - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. GDPR k svojej účinnosti nepotrebuje žiadny ďalší vykonávací predpis! Ide o nariadenie EÚ, ktoré sú sama automaticky priamo aplikovateľná.

Nariadenie GDPR obsahuje základné práva a povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov. Jeho účinnosť nastáva 25. mája 2018. Od tohto dátumu je tak pre oblasť ochrany osobných údajov kľúčovým predpisom. Doterajší zákon o ochrane osobných údajov (zákon č. 101/2000 Z. z.) Prestane platiť.

Základné informácie o General Data Protection Regulation

 • Nové pojmy a inštitúty
 • Nové povinnosti pre firmy
 • GDPR dopadne na verejné organizácie po celej SR
 • 100% vplyv na golfové kluby a spolky
 • Dôslednejšie kontroly
 • Zprísnenie sankcií

 

 

Spolupráca

Páči sa Vám naše riešenie klubového CRM?

Kontaktujte nás a dohodnite si osobnú prezentáciu našich služieb. Radi Vám predstavíme všetky naše služby, ktoré sa Vám budú určite páčiť.